Przesyłki do Lekarzy

 

Jak skutecznie komunikować się z pracownikami służby zdrowia?

W każdym miesiącu przedstawiciele IDS Polska odwiedzają blisko 2000 placówek medycznych w Polsce, w celu wyeksponowania Twoich broszur i plakatów w poczekalniach lekarskich.

Podczas takich wizyt przedstawiciele IDS proszeni są również o dostarczenie przesyłek do lekarzy i pielęgniarek.


Jesteśmy w stanie dostarczyć Państwa przesyłki do wybranych grup profesjonalistów opieki medycznej.

Jesteś zainteresowany ? Skontaktuj się z Agnieszką Gralewską.