Komunikacja z profesjonalistami opieki zdrowotnej

Komunikacja z profesjonalistami opieki zdrowotnej

Coraz więcej pracowników służby zdrowia chce się angażować w edukację zdrowotną pacjentów. Jednak ze względu na brak czasu i narzędzi, działania te często są nieskuteczne.
Dzięki szerokiemu zakresowi bezpłatnych, gotowych rozwiązań dostępnych dla lekarzy i pielęgniarek, IDS Polska umożliwia efektywną edukację pacjenta.

Dostarczenie przesyłek i próbek do rąk lekarzy

W ciągu 6 lat pracy zespołu doświadczonych przedstawicieli, IDS Polska nawiązał pozytywne relacje z tysiącami pracowników służby zdrowia. Pozwalają nam one na skuteczne dostarczenie przesyłek i próbek bezpośrednio do rąk lekarzy. Tego typu działanie nie tylko wspiera kampanię konsumencką, ale jest również świetną okazją do promowania wśród pracowników opieki zdrowotnej nowych narzędzi i  rozwiązań pozwalających im jeszcze lepiej opiekować się pacjentem.
 

 

 

Key Facts